THỎ BÚN LÈO

Len Lẻn Lèn Len thiết kế – FB: Lenlenlenlenshop

Thỏ Bún Lèo

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook: https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

Download (PDF) THỎ BÚN LÈO

Nguyên liệu

1. Kim móc 2mm

2. Kim khâu len

3. Len YarnArt Jeans (mã 05: màu da-thân, mã 23: màu cam-khăn)

4. Len Schachenmay Catania (màu đen, nâu, hồng: khâu mắt, mũi, má) hoặc chỉ thêu

5. Bông gòn nhồi thú

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (màu da, làm 2 chân)

1. MR, 6X = 6

2. (1X, 1V)*3 = 9

3. (2X, 1V)*3 = 12

4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1)+ 15 mũi (chân 2)=30 mũi

Thân (màu da)

1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

8. (4X, 1^)*6 = 30

9. 30X = 30

10. (3X, 1^)*6 = 24

11. 24X = 24

12. (2X, 1^)*6 = 18

13: 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (màu da, làm 2 tay)

1. MR, 6X = 6

2. (1X, 1V)*3 = 9

3-7. 9X = 9

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đầu (màu da)

1. MR, 6X = 6

2. 6V = 12

3. (1X, 1V)*6 = 18

4. (2X, 1V)*6 = 24

5. (3X, 1V)*6 = 30

6. (4X, 1V)*6 = 36

7. (5X, 1V)*6 = 42

8. (6X, 1V)*6 = 48

9. (7X, 1V)*6 = 54

10. 54X = 54

11. (8X, 1V)*6 = 60

12-19. 60X = 60

20. (8X, 1^)*6 = 54

21. 54X = 54

22. (7X, 1^)*6 = 48

23. (6X, 1^)*6 = 42

24. (5X, 1^)*6 = 36

25. (4X, 1^)*6 = 30

26. (3X, 1^)*6 = 24

27. (2X, 1^)*6 = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tai (màu da, 2 tai)

1. MR, 6X = 6

2. 6V = 12

3. (1X, 1V)*6 = 18

4-10: 18X = 18

11: (1X, 1^)*6 = 12

12-16: 12X = 12

Cắt len, gập 2 mép cho trùng nhau rồi khâu kín, chừa 1 đoạn để khâu vào đầu

Đuôi (màu da)

1. MR, 6X = 6

2. (1X, 1V)*3 = 9

3. 9X = 9

Khăn (màu cam)

Bắt 6 mũi lên que đan (size 4mm)

1. 6 mũi lên

2. 6 mũi xuống

Lặp lại (1,2) cho đến khi đạt được 15cm, cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

___KẾT THÚC___

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s