MŨ BERET CHO BÉ (6 tháng – 1 tuổi)

 

Nguyên liệu

Kim móc 4-4.5mm

Kim khâu len

1 Cuộn Len Nako Paris Bebe dành cho bé: 100g/c, dài 175m

(Link bảng màu: http://bit.ly/ParisBebe)

Kích thước sau khi hoàn thành: chiều rộng 15cm, chiều dài 18cm

Download PDF: MŨ BERET CHO BÉ

Kí hiệu

Có phần Tiếng Anh để sau này các bạn có thể đọc theo chart nước ngoài nhé J

Slip stitch (sl st): mũi kết

Chain (ch): mũi bính.

Single crochet (sc): mũi đơn

Half double crochet (Hdc): mũi nửa kép

Double crochet (dc): mũi móc kép đơn (trong hướng dẫn này sẽ gọi là mũi kép ^^)

Treble crochet (tr): mũi móc kép đôi.

 

Bắt đầu:

 Móc 48 mũi bính

Dòng 1: 1 mũi móc kép đơn vào mũi bính thứ 4, móc mũi móc kép vào mỗi mũi bính (46)

Dòng 2-5: 2 mũi bính (tính là 1 mũi nửa kép), 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho đến hết (46)

Dòng 6: 1 mũi bính (tính là 1 mũi đơn), 1 mũi đơn vào 2 chân tiếp theo, 1 mũi nửa kép vào 2 chân tiếp theo, 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho khi còn 5 mũi cuối, 1 mũi nửa kép vào 2 chân tiếp theo, mũi đơn cho đến hết (46)

Dòng 7: 2 mũi bính, 1 mũi móc kép vào 21 chân tiếp theo, 2 mũi móc kép vào mỗi 2 chân tiếp theo => mỗi chân sẽ móc 2 mũi kép, để tạo ra phần chóp nhọn cho mũ, 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho đến hết (48)

Dòng 8: 2 mũi bính, 1 mũi móc kép vào 22 chân tiếp theo, 2 mũi móc kép vào mỗi 2 chân tiếp theo, 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho đến hết (50)

Dòng 9: 1 mũi bính, 1 mũi đơn vào 2 chân tiếp theo, 1 mũi nửa kép vào 2 chân tiếp theo, 1 mũi móc kép vào 19 chân tiếp theo, 2 mũi kép đôi vào mỗi 2 chân tiếp theo (mỗi chân sẽ móc 2 mũi kép đôi, để tạo ra phần chóp nhọn cho mũ), 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho khi còn 5 mũi cuối, 1 mũi nửa kép vào 2 chân tiếp theo, mũi đơn cho đến hết (52)

Dòng 10: 2 mũi bính, mũi móc kép vào 24 chân tiếp theo, 2 mũi móc kép vào mỗi 2 chân tiếp theo, 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho đến hết (54)

Dòng 11: 1 mũi bính, 1 mũi đơn vào 2 chân tiếp theo, 1 mũi nửa kép vào 2 chân tiếp theo, 1 mũi móc kép vào 21 chân tiếp theo, 2 mũi kép đôi vào mỗi 2 chân tiếp theo (mỗi chân sẽ móc 2 mũi kép đôi, để tạo ra phần chóp nhọn cho mũ), 1 mũi móc kép vào mỗi chân cho khi còn 5 mũi cuối, 1 mũi nửa kép vào 2 chân tiếp theo, mũi đơn cho đến hết (56).

Tiếp đến gập 2 mép rồi móc mũi trượt xuyên qua cả 2 mép của mũ, sau khi đi hết mép thì cắt len

Nối len vào mỗi góc của mũ để làm dây cho mũ, móc 45 mũi bính, chừa 1 đoạn sau đó cắt len, làm tương tự với bên góc kia. Làm 2 quả Pom Pom để gắn vào dây. Thế là bạn đã hoàn thành mũ Beret cho bé từ 6 tháng – 1 tuổi rồi. Nếu bạn muốn làm cho bé sơ sinh hoặc 3-6 tháng thì dùng kim móc bé hơn.

__KẾT THÚC__

19849029_10213748907943128_1415207038_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s