HƯƠU BÚN LÈO

 

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook: https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

DOWNLOAD PDF: HƯƠU BÚN LÈO

Nguyên liệu

 1. Kim móc 2mm
 2. Kim khâu len
 3. Len YarnArt Jeans (mã 35: màu vàng, mã 23: màu cam)
 4. Len Schachenmay Catania (màu nâu, hồng: khâu mắt, miệng, má) hoặc chỉ thêu
 5. Bông gòn nhồi thú

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)
20134633_10213842074712239_2050783064_n

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (màu cam, làm 2 chân)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1)+ 15 mũi (chân 2)=30 mũi

Thân (màu vàng)

 1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. 30X = 30
 3. (3X, 1^)*6 = 24
 4. 24X = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18
 6. -16. 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (2 tay)

Bắt đầu với màu cam

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9, cắt len đổi sáng màu vàng

3-7. 9X = 9 Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đầu (màu vàng)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. (6X, 1V)*6 = 48
 9. (7X, 1V)*6 = 54
 10. 54X = 54
 11. (8X, 1V)*6 = 60

12-19. 60X = 60

 1. (8X, 1^)*6 = 54
 2. 54X = 54
 3. (7X, 1^)*6 = 48
 4. (6X, 1^)*6 = 42
 5. (5X, 1^)*6 = 36
 6. (4X, 1^)*6 = 30
 7. (3X, 1^)*6 = 24
 8. (2X, 1^)*6 = 18 Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Sừng (2 sừng)

Bắt đầu với màu cam

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. 12X=12
 4. 6^= 6, cắt len đổi sáng màu vàng

5-8. 6X=6 Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tai (2 tai)

Bắt đầu với màu vàng

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 2 mũi nửa kép), (3 mũi kép đơn), (3 mũi kép đôi)*2, (3 mũi kép đơn), (2 mũi nửa kép, 1X) = 18, cắt len đổi sáng màu vàng

trong dấu () là móc vào cùng 1 chân

 1. 3X, 2 mũi nửa kép, 2 mũi kép đơn, (2 mũi kép đôi)*4, 2 mũi kép đơn, 2 mũi nửa kép, 3X = 22

Gập 2 mép, dùng kim khâu 3 mũi đầu vào với nhau, chừa 1 đoạn dài để nối sau, cắt len.

Đuôi (màu vàng)

 1. 6 Bính
 2. Móc 5 mũi đơn từ mũi bính

thứ 2, chừa 1 đoạn dài để nối sau, cắt len.

Đốm (màu cam)

2 đốm nhỏ: 6X

2 đốm vừa: 8X

1 đốm to: 9X

Dùng kim khâu len gắn vào thân

Khăn (màu nâu hoặc tùy chọn)

Bắt 6 mũi lên que đan (size 4mm)

 1. 6 mũi lên
 2. 6 mũi xuống

Lặp lại (1,2) cho đến khi đạt được 15cm, cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=s5eg6abLx3A&t=1320s

__ KẾT THÚC __

20134599_10213842074632237_1034346126_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s