KHĂN ỐNG 2 MÀU

Nguyên liệu

Kim móc 6mm

Kim khâu len

1 Cuộn Len Nako Paris 100g/c, dài 255m

1 Cuộn Len YarnArt Tweed 100g/c, dài 300m

Kích thước sau khi hoàn thành: chiều rộng 28cm, chiều dài 53cm

Kí hiệu

Có phần Tiếng Anh để sau này các bạn có thể đọc theo chart nước ngoài nhé 

Slip stitch (sl st): mũi trượt

Chain (ch): mũi bính.

Double crochet (dc): mũi kép đơn

Chain Space (chsp): ô trống để móc vào (được tạo nên bởi mũi bính giữa các mũi kép đơn)

20158284_10213875555429236_519116708_n

Bắt đầu:

Dùng cả 2 sợi len để móc cùng một lúc

Móc 130 mũi bính, nối 2 đầu lại bằng 1 mũi trượt (để tạo thành 1 vòng tròn)

Dòng 1: 3 mũi bính vào chân đầu tiên (tính là 1 mũi kép đơn), 1 mũi bính, bỏ qua 1 mũi, (1 mũi kép đơn, 1 mũi bính, bỏ qua 1 mũi)*64, 1 mũi trượt vào mũi đầu tiên (130)

Từ dòng 2 trở đi, tất cả các mũi trong ( ) được móc vào các ô trống được tạo nên từ 1 mũi bính ở dòng trước

Dòng 2: 1 mũi trượt vào ô trống đầu tiên của dòng 1, 4 mũi bính, bỏ qua 1 mũi, (1 mũi kép đơn, 1 mũi bính, bỏ qua 1 mũi)*64, 1 mũi trượt vào mũi đầu tiên (130)

Dòng  3-15: Lặp lại dòng 2

Cắt chỉ, giấu chỉ thừa, chiếc khăn ống 2 màu đã hoàn thành.

__KẾT THÚC__

 20196972_10213875556749269_1077777240_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s