KHỈ BÚN LÈO

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook: https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

Download PDF KHỈ BÚN LÈO

Nguyên liệu

 1. Kim móc 2mm – 2.5mm
 2. Kim khâu len n
 3. Len YarnArt Jeans (mã 40: màu nâu, mã 03: màu trắng ngà, mã 26: màu đỏ)
 4. Len Schachenmay Catania (màu đen, nâu, hồng: khâu mắt, mũi, má) hoặc chỉ thêu
 5. Bông gòn nhồi thú

20217108_10213908088722548_2128300881_n

20270248_10213908088482542_1730777871_n

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

Ch: Mũi bính

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

T: Mũi nửa kép

F: Mũi kép đơn

E: Mũi kép đôi

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (2 chân, màu trắng ngà)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1)+ 15 mũi (chân 2)=30 mũi

Thân (màu nâu)

 1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. 30X = 30
 3. (3X, 1^)*6 = 24
 4. 24X = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18

13: 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (2 tay)

Bắt đầu với màu trắng ngà

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9, cắt len đổi sáng màu nâu

3-7. 9X = 9

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đầu (màu trắng ngà)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. 42X = 42
 9. (6X, 1V)*6 = 48
 10. 48X=48
 11. (7X, 1V)*6 = 54

12-17. 54X = 54

 1. (7X, 1^)*6 = 48
 2. (6X, 1^)*6 = 42
 3. (5X, 1^)*6 = 36
 4. (4X, 1^)*6 = 30
 5. (3X, 1^)*6 = 24
 6. (2X, 1^)*6 = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Mũ khỉ (màu nâu)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. (6X, 1V)*6 = 48

9-13. 48X=48

 1. 44X, bỏ 4 mũi cuối không móc, quay ngược lại = 44

15-17. 1Ch, 44X = 44 (cứ hết hàng là quay ngược lại để móc tiếp)

 1. 1Ch, 9X, 2T, F, E, 5T, 3F, 2E, 3F, 5T, E, F, 2T, 9X = 44
 2. 1Ch, 9X, T, 2F, E, F, 4T, 3F, 2E, 3F, 4T, F, E, 2F, T, 9X = 44
 3. 1Ch, 44X = 44

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với đầu

Tai trong (2 tai, màu trắng ngà)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với tai ngoài

Tai ngoài (2 tai, màu nâu)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18
 6. (1X, 1^)*6 = 12

Cắt len, chừa 1 đoạn dài

Lấy tai trong khâu chặt vào tai ngoài, xong nối với mũ khỉ

Đuôi

 1. MR, 5X = 5

2-35. 5X = 5

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với thân.

Nếu muốn cho đuôi có thể ngoắc được vào và uốn được thì bên trong đuôi gắn thêm thép dẻo

Khăn đan (màu đỏ)

Bắt 6 mũi lên que đan (size 4mm)

 1. 6 mũi lên
 2. 6 mũi xuống

Lặp lại (1,2) cho đến khi đạt được 15cm, cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Khăn móc (màu đỏ)

Có bạn không biết đan hoặc không có que đan nên sẽ có thêm hướng dẫn cho khăn móc

 1. 43 Ch = 43
 2. 3 Ch ở mũi thứ 4 (tính là 1F), 39F = 43

Cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=s5eg6abLx3A&t=1320s

___KẾT THÚC___

20197087_10213908088042531_22969587_n

20227094_10213908087762524_1132214964_n

20197087_10213908089002555_920687206_n

20197066_10213908086842501_1619157004_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s