VOI BÚN LÈO

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook:

https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

Kích thước

Chiều dài: 17cm

Chiều rộng: 14cm

Chiều cao: 10cm

Download PDF VOI BÚN LÈO

Nguyên liệu

 1. Kim móc 2mm
 2. Kim khâu len
 3. Len YarnArt Jeans (mã 49: màu xám, mã 36: màu hồng, mã 69: xanh lá/mã 17: xanh dương)
 4. Chỉ thêu (màu nâu, hồng: khâu mắt, miệng, má) hoặc dùng len Jeans
 5. Bông gòn nhồi thú

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

Ch: Mũi bính

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

T: Mũi nửa kép

F: Mũi kép đơn

E: Mũi kép đôi

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (màu hồng, làm 2 chân)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1)+ 15 mũi (chân 2)=30 mũi

Thân (màu xám)

 1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. 30X = 30
 3. (3X, 1^)*6 = 24
 4. 24X = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18

13-16. 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (2 tay)

Bắt đầu với màu hồng

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9, cắt len đổi sáng màu xám

3-7. 9X = 9

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đầu (màu xám)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. (6X, 1V)*6 = 48
 9. (7X, 1V)*6 = 54
 10. 54X = 54
 11. (8X, 1V)*6 = 60

12-19. 60X = 60

 1. (8X, 1^)*6 = 54
 2. 54X = 54
 3. (7X, 1^)*6 = 48
 4. (6X, 1^)*6 = 42
 5. (5X, 1^)*6 = 36
 6. (4X, 1^)*6 = 30
 7. (3X, 1^)*6 = 24
 8. (2X, 1^)*6 = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tai (2 tai, 4 mảnh)

Làm 2 mảnh màu hồng, 2 mảnh màu xám sau đó lấy mảnh màu xám móc nối vào mảnh màu hồng làm tai

Móc 13 mũi bính

Móc 13 mũi bính

 1. Bắt đầu móc ở mũi bính thứ 2, 12X = 12
 2. X, (2T), F, 6E, F, (2T), X = 14
 3. X, T, F, (2E)*8, F, T, X = 22
 4. X, T, 3F, 3E, (2E)*6, 3E, 3F, T, X = 28Trong ( ) là móc vào 1 chân

Vòi (màu xám)

 1. MR, 7X = 7

2-8. 7X = 7, cắt len

Khăn đan (màu xanh dương/xanh lá hoặc tùy chọn)

Bắt 6 mũi lên que đan (size 4mm)

 1. 6 mũi lên
 2. 6 mũi xuống

Lặp lại (1,2) cho đến khi đạt được 15cm, cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Khăn móc (màu xanh dương/xanh lá hoặc tùy chọn)

Có bạn không biết đan hoặc không có que đan nên sẽ có thêm hướng dẫn cho khăn móc

 1. 43 Ch = 43
 2. 3 Ch ở mũi thứ 4 (tính là 1F), 39F = 43

Cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=s5eg6abLx3A&t=1320s

20401215_10213966492742612_1562670470_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s