ÁO CARDIGAN CHO BÉ

20562072_10214030360819274_63232980_n

DOWNLOAD PDF ÁO CARDIGAN CHO BÉ

Nguyên liệu

  1. Kim móc 3mm – 4mm (hoặc tùy vào loại len mà bạn sử dụng)
  2. Kim khâu len
  3. Len YarnArt Jeans (Bảng màu http://bit.ly/YARNARTJEANS) hoặc Alize Cotton Gold/ Alize Cotton Gold Tweed (Bảng màu http://bit.ly/CottonGoldTweed)
  4. Cúc gỗ

Size

S: 0-6 tháng

M: 6 tháng – 1 tuổi

L: 1 tuổi -2 tuổi

Nếu bạn dùng len khác với cỡ sợi lớn hơn len YarnArt Jeans hoặc Alize Cotton Gold/ Alize Cotton Gold Tweed thì cỡ size sẽ giảm đi 1 cỡ, Vd:  bạn dùng len sợi to hơn thì bạn muốn làm cho bé 6 tháng -1 tuổi thì sẽ làm theo chart size S

Kí hiệu (theo chart Tiếng Anh)

ch (Chain Stitch): Mũi bính

sc (Single Crochet): Mũi đơn

dc (Double Crochet): Mũi kép đơn

Lưu ý:

  1. Tất cả các mũi đều chỉ móc vào chân sau
  2. Dòng bắt đầu bằng 3 bính (3 bính này được tính như 1 mũi kép đơn)
  3. Áo Cardigan này bắt đầu móc từ cổ xuống đến thân (ống tay được móc riêng)

CỔ ÁO (áp dụng cho cả 3 size)

 Bắt 61 bính

Dòng 1: Bỏ qua 3 mũi đầu tiên (tính là 1dc), dc ở mũi thứ 4, 1dc ở 8 mũi tiếp theo – 10dc tất cả ở mặt trước của áo; 5dc vào 1 mũi tiếp theo (đặt 1 cái đánh dấu ở dc ở giữa 5 mũi này); 1dc vào 7 mũi tiếp theo (tay áo); 5dc vào 1 mũi tiếp theo (đặt 1 cái đánh dấu ở dc ở giữa 5 mũi này); 1dc vào 21 mũi tiếp theo (mặt sau của áo); 5dc vào 1 mũi tiếp theo (đặt 1 cái đánh dấu ở dc ở giữa 5 mũi này); 1dc vào 7 mũi tiếp theo (tay áo); 5dc vào 1 mũi tiếp theo (đặt 1 cái đánh dấu ở dc ở giữa 5 mũi này); 1dc vào 10 mũi cuối, quay ngược lại- 75 mũi tất cả

Dòng 2: ch 3-3 bính (tính là 1dc), chỉ móc vào chân sau từ đây, 1dc ở mũi tiếp, *[ch 1, bỏ qua 1 mũi, dc vào mũi tiếp theo] 5 lần; 5dc vào mũi dc tiếp theo (mũi dc đã được đánh dấu), dc vào mũi tiếp theo*; lặp lại * * 1 lần; lặp lại [ ] 12 lần; 5dc vào mũi dc tiếp theo, dc vào mũi tiếp theo; lặp lại * * 1 lần; lặp lại [ ] 5 lần, dc 1 vào mũi cuối cùng, quay ngược lại- 91 mũi tất cả

Dòng 3: ch 3, dc 13 (1dc vào 13 mũi tiếp theo); 5dc vào mũi dc tiếp theo; dc 15; 5dc vào mũi dc tiếp theo; dc 29, 5dc vào mũi dc tiếp theo; dc 15; 5dc vào mũi dc tiếp theo; dc vào 14 mũi cuối, quay ngược lại- 107 mũi tất cả

Dòng 4: ch 4, dc, [ch 1, bỏ qua 1 mũi, dc] 7 lần; 5dc vào mũi dc tiếp theo, dc vào mũi tiếp theo ; lặp lại [ ] 9 lần; 5dc vào mũi dc tiếp theo, dc vào mũi tiếp theo; lặp lại [ ] 16 lần; 5dc vào mũi dc tiếp theo, dc vào mũi tiếp theo; lặp lại [ ] 9 lần; 5dc vào mũi dc tiếp theo, dc vào mũi tiếp theo; lặp lại [ ] 7 lần, dc vào mũi cuối, quay ngược lại- 123 mũi tất cả

Dòng 5: ch 3, *dc 1 vào từng mũi cho đến mũi được đánh dấu (là mũi dc chính giữa ở dòng trước); 5dc vào mũi dc được đánh dấu*, lặp lại * * 4 lần, dc 1 vào từng mũi cho đến hết, quay ngược lại – 139 mũi tất cả

Dòng 6: ch 3, dc, *[ch 1, bỏ qua 1 mũi, dc] lặp lại [ ] cho đến mũi được đánh dấu (là mũi dc chính giữa ở dòng trước), dc; 5dc vào mũi dc được đánh dấu*; lặp lại * * 4 lần; lặp lại [ ] cho đến mũi cuối, dc vào mũi cuối, quay ngược lại- 155 mũi tất cả

Size S: Tiếp tục sang phần Thân áo ở dưới đây

Size M: Dòng 7 và 8: lặp lại dòng 5 và 6 – 187 mũi. Sau đó sang phần Thân áo ở dưới đây

Size L: Dòng 7-10: lặp lại dòng 5 và 6 hai lần nữa – 219 mũi. Sau đó sang phần Thân áo ở dưới đây

THÂN ÁO

Tiếp tục chỉ móc vào chân sau.

Dòng 1: ch 3 (tính là 1dc), dc 21 (25, 29) – dc 21 cho size S, dc 25 cho size M, dc 29 cho size L; bỏ qua 33 (41,49) mũi để làm tay áo; dc 45 (53,61) cho thân sau áo; bỏ qua 33 (41,49) mũi để làm tay áo; dc 22 mũi cuối (26, 30), quay ngược lại – 89 (105, 121) mũi tất cả

Dòng 2: ch 3, dc vào từng mũi cho đến hết, quay ngược lại. Lặp lại dòng 2 cho đến khi đạt được 9 (11, 13) dòng. Cắt len

ỐNG TAY ÁO (x2)

 Nối len vào mũi đầu tiên và mũi cuối cùng đã bỏ qua ở phần Thân Áo để bắt đầu móc tay áo, tiếp tục chỉ móc vào chân sau, nối mũi cuối vào mũi đầu khi kết thúc ở mỗi dòng.

Dòng 1: ch 3, dc vào mỗi mũi cho đến hết, kết thúc với mũi trượt ở mũi đầu tiên, quay ngược lại – 32 (40, 48) mũi tất cả.

Dòng 2-7 (11, 17): Lặp lại dòng 1, cắt len.

VIỀN ÁO

Dòng 1: ch 1, sc 1 (mũi đơn) vào mép áo trừ các góc vuông (sc 3 vào mỗi mũi đó), kết thúc bằng mũi trượt

Dòng 2: 1 mũi trượt vào tất cả các mũi đơn ở dòng 1

KẾT THÚC

Chắp cúc (5–6 cúc vào mặt trước bên phải của áo)

Vậy là chúng ta đã hoàn thiện chiếc áo Cardigan cho bé rồi.

Chúc các bạn thành công.

20613930_10214029544518867_180802001_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s