GÀ CON BÚN LÈO

20668821_10214066719128209_464811247_n

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook:

https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

Download PDF GÀ CON BÚN LÈO

Kích thước

Chiều dài: 17cm

Chiều rộng: 14cm

Chiều cao: 10cm

Nguyên liệu

 1. Kim móc 2mm – 2.5mm
 2. Kim khâu len
 3. Len YarnArt Jeans (vàng nhạt, cam, xanh lá cây)
 4. Len Schachenmay Catania (màu đen, hồng: khâu mắt, má) hoặc chỉ thêu
 5. Bông gòn nhồi thú

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu

20706588_10214066720288238_1172346192_n

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (cam, x2)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1) + 15 mũi (chân 2) =30 mũi

Video hướng dẫn cách nối chân: https://www.youtube.com/watch?v=jhV_bmaYLiM

Thân (vàng)

 1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

Bắt đầu giảm mũi ở phần thân

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. 30X = 30
 3. (3X, 1^)*6 = 24
 4. 24X = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18

13-16. 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (x2)

Bắt đầu với cam

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9, cắt len đổi sang màu vàng

3-7. 9X = 9

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đầu (vàng)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. (6X, 1V)*6 = 48
 9. (7X, 1V)*6 = 54
 1. 54X = 54
 2. (8X, 1V)*6 = 60

12-19. 60X = 60

 1. (8X, 1^)*6 = 54
 2. 54X = 54
 3. (7X, 1^)*6 = 48
 4. (6X, 1^)*6 = 42
 5. (5X, 1^)*6 = 36
 6. (4X, 1^)*6 = 30
 7. (3X, 1^)*6 = 24
 8. (2X, 1^)*6 = 18, Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Miệng (cam)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12, cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với đầu

Mào (cam, x3)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15, cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với đầu

Đuôi (vàng)

(6 Bính, 1 mũi trượt nối bính cuối với bính đầu tiên)*3

Lặp lại 3 lần để được 3 chỏm, cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với thân

20645814_10214066719528219_653862989_n

Khăn đan (xanh lá)

Bắt 6 mũi lên que đan (size 4mm)

 1. 6 mũi lên
 2. 6 mũi xuống

Lặp lại (1, 2) cho đến khi đạt được 15cm, cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Khăn móc (xanh lá)

Có bạn không biết đan hoặc không có que đan nên sẽ có thêm hướng dẫn cho khăn móc.

Móc 47 bính, mũi kép đơn đầu tiên móc vào bính thứ 4, 39 mũi kép đơn

Cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn.

 

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=s5eg6abLx3A&t=1320s

20668509_10214066719728224_25768062_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s