RÙA BÚN LÈO

Processed with MOLDIV

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook:

https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

PDF RÙA BÚN LÈO

Kích thước

Chiều dài: 17cm

Chiều rộng: 14cm

Chiều cao: 10cm

Nguyên liệu

 1. Kim móc 2-2.5mm
 2. Kim khâu len
 3. Len YarnArt Jeans (mã 11: màu xanh lá nhạt, mã 40: nâu, mã 51: màu đỏ, mã 73: cam nhạt)
 4. Len Schachenmay Catania (màu đen, hồng: khâu mắt, miệng, má) hoặc chỉ thêu
 5. Bông gòn nhồi thú

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (xanh lá nhạt, x2)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1) + 15 mũi (chân 2) =30 mũi

Video hướng dẫn cách nối chân: https://www.youtube.com/watch?v=jhV_bmaYLiM

Thân (xanh lá nhạt)

 1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

Bắt đầu giảm mũi ở phần thân

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. 30X = 30
 3. (3X, 1^)*6 = 24
 4. 24X = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18

13-16. 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (xanh lá nhạt, x2)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9

3-7. 9X = 9

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đầu (xanh lá nhạt)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. (6X, 1V)*6 = 48
 9. (7X, 1V)*6 = 54
 10. 54X = 54
 11. (8X, 1V)*6 = 60

12-19. 60X = 60

 1. (8X, 1^)*6 = 54
 2. 54X = 54
 3. (7X, 1^)*6 = 48
 4. (6X, 1^)*6 = 42
 5. (5X, 1^)*6 = 36
 6. (4X, 1^)*6 = 30
 7. (3X, 1^)*6 = 24
 8. (2X, 1^)*6 = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Đốm trên đầu Rùa (nâu, x6)

 1. MR, 6X = 6

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau

Làm thêm 5 đốm như trên, sau đó khâu vào trên đầu bé Rùa

Đáy Balo (đỏ)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với phần thân Balo theo hướng dẫn dưới đây

Processed with MOLDIV

Thân Balo (đỏ)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36

7-10. 36X = 36

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với phần Đáy Balo

Dùng len trắng khâu lên phần thân để tạo ra các đường kẻ sọc

trên Balo bé Rùa.

Processed with MOLDIV

Quai Balo (đỏ, x2)

Móc 20 Bính, từ mũi Bính thứ 2, móc 19 mũi nửa kép,

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với phần Đáy Balo

Làm Quai thứ 2 tương tự.

Khăn đan (màu xanh lá hoặc tùy chọn)

Bắt 6 mũi lên que đan (size 4mm)

 1. 6 mũi lên
 2. 6 mũi xuống

Lặp lại (1,2) cho đến khi đạt được 15cm, cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Khăn móc (màu xanh lá hoặc tùy chọn)

Có bạn không biết đan hoặc không có que đan nên sẽ có thêm hướng dẫn cho khăn móc.

Móc 47 bính, mũi kép đơn đầu tiên móc vào bính thứ 4, 39 mũi kép đơn

Cắt len, giấu chỉ, khâu thêm cúc gỗ vào cho khăn

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=s5eg6abLx3A&t=1320s

Chúc các bạn thành công  :”>

Processed with MOLDIV
Processed with MOLDIV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s