CỪU SƯ CỌ

 

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook: https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop

PDF CỪU SƯ CỌ

Kích thước

Chiều dài: 15cm

Chiều rộng: 14cm

Chiều cao: 15cm

 Nguyên liệu

  1. Kim móc 2-2.5mm
  2. Kim khâu len
  3. Len YarnArt Jeans (màu da: 73, màu xám: 46, màu be: 07, màu trắng: 62)
  4. Len Schachenmay Catania (màu nâu, hồng: khâu mắt, miệng, má) hoặc chỉ thêu
  5. Bông gòn nhồi thú

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

Processed with MOLDIV

Mẫu thiết kế Sư Cọ bắt đầu từ phần Đầu

ĐẦU

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Bắt đầu với màu da

6 Bính, dòng tiếp theo móc từ mũi thứ 2

6
2 Móc vào chân ngoài: (1V, 1X)*2, 1V

Móc vào chân trong: 1V, (1X, 1V)*2

16
3 (1X, 1V)*2, (1V, 1X)*2, (1X, 1V)*2, (1V, 1X)*2 24
4 (2X, 1V, 1X, 1V)*2, 4X, (1V, 1X, 1V, 2X)*2 32
5 3X, 1V, 8X, 1V, 6X, 1V, 8X, 1V, 3X 36
6 36X 36
7 4X, 1V, 10X, 1V, 6X, 1V, 10X, 1V, 2X 40
8 40X 40
9 5X, 1V, 12X, 1V, 6X, 1V, 12X, 1V, 1X 44
10 44X 44
11 (6X, 1V, 14X, 1V)*2 48
12 48X 48
13 (6X, 1^, 2X, 1^)*2, 10X, 1^, 6X, 1^, 4X 42
14 5X, 1^, 12X, 1^, 8X, 1^, 6X, 1^, 3X 38
15 6X, 6^, 6X, 1^, 10X, 1^ 30
16 6X, 6V, 6X, 1V, 10X, 1V 38
17 6X, (1X, 1V)*6, 8X, 1V, 9X, 1V, 1X 46
18 6X, (2X, 1V)*6, 8X, 1V, 12X, 1V 54
19-20 54X 54
21-24 Đổi sang màu xám, 54X 54
25 (7X, 1^)*6 48
26-28 48X 48
29 (6X, 1^)*6 42
30 (5X, 1^)*6 36
31 (4X, 1^)*6 30
32 (3X, 1^)*6 24
33 (2X, 1^)*6 18
34 (1X, 1^)*6 12
35 6^ 6

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

THÂN (màu xám)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật) 6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4 (2X, 1V)*6 24
5 (3X, 1V)*6 30
6 (4X, 1V)*6 36
7 (5X, 1V)*6 42
8 – 17 42X 42
18 (5X, 1^)*6 36
20 (4X, 1^)*6 30
21 (3X, 1^)*6 24
22 (2X, 1^)*6 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

 CHÂN (màu be, X2)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật) 6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4-6 18X 18
7 (1X, 1V)*6 12
8 12X 12

 Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

 TAY (X2)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Bắt đầu với màu da

Magic Ring (Vòng tròn ma thuật)

6
2 6V 12
3-5 12X 12
6 (2X, 1^)*4 8
7-8 Đổi sang màu xám, 8X 8
9 (2X, 1V)*4 12
10 12X 12
11 (2X, 1^)*4 8
12-13 8X 8

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

 TAI (màu xám, X2)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật) 6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4 (2X, 1V)*6 24
5 – 9 24X 24
10 (2X, 1^)*6 18
11-12 18X 18
13 (1X, 1^)*6 12
14-16 12X 12

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

 

 MẮT (trắng, X2)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật) 6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4 18X 18
5 (1^)*9 9

 Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

 Ghép các phần vào với nhau thế là chúng ta đã hoàn thành bạn Cừu Sư Cọ rồi, chúc mọi người thành công :”>

 

Processed with MOLDIV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s