KHĂN LIỀN MŨ CHO BÉ

Processed with MOLDIV

Nguyên liệu

  1. Kim móc 7-8mm
  2. Len Punto

Size 1-2 tuổi: 1 cuộn

Size 3-5 tuổi: 2 cuộn

PUNTO (SỢI CỠ TO) – 105k/c 100g, 110m

Bảng màu: https://goo.gl/3Hnnpt

Link mua len: https://shopee.vn/lenlenlenlenshop/507337371 

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

T: Mũi nửa kép

F: Mũi kép đơn

E: Mũi kép đôi

Lưu ý

Các mũi đơn ở phần khăn và mũ đều móc vào khoảng trống được tạo bởi mũi bính ở các dòng trước.

Processed with MOLDIV

Size 1-2 tuổi

  • Khăn

Dòng 1: 38 mũi bính, nối mũi đầu và mũi cuối lại với nhau bằng mũi trượt để tạo thành hình vòng tròn khép kín (38 mũi)

Dòng 2: *1 bính, bỏ qua 1 mũi, 1 mũi đơn*, lặp lại * * cho đến hết dòng, thêm 1 bính, 1 mũi trượt vào mũi bính đầu tiên (38 mũi)

Dòng 3-10: lặp lại dòng 2

Bắt đầu không nối lại nữa để tạo thành phần mũ

Dòng 11: *1 bính, bỏ qua 1 mũi, 1 mũi đơn*, lặp lại * * cho đến hết dòng, thêm 2 bính, sau đó quay ngược lại để móc tiếp.

Dòng 12-30: lặp lại dòng 11, cắt len, chừa 1 đoạn dài để khâu.

Dùng kim khâu len, khâu 2 mép mũ lại với nhau.

  • Viền mũ

Móc thêm 2 dòng viền quanh phần mũ: *1 bính, bỏ qua 1 mũi, 1 mũi đơn*, lặp lại * * cho đến hết 2 dòng rồi cắt len và giấu len là xong phần mũ.

 

 Size 3-5 tuổi

Processed with MOLDIV

  • Khăn

Dòng 1: 46 mũi bính, nối mũi đầu và mũi cuối lại với nhau bằng mũi trượt để tạo thành hình vòng tròn khép kín (46 mũi)

Dòng 2: *1 bính, bỏ qua 1 mũi, 1 mũi đơn*, lặp lại * * cho đến hết dòng, thêm 1 bính, 1 mũi trượt vào mũi bính đầu tiên (46 mũi)

Dòng 3-12: lặp lại dòng 2

Bắt đầu không nối lại nữa để tạo thành phần mũ

Dòng 13: *1 bính, bỏ qua 1 mũi, 1 mũi đơn*, lặp lại * * cho đến hết dòng, thêm 2 bính, sau đó quay ngược lại để móc tiếp.

Dòng 14-34: lặp lại dòng 13, cắt len, chừa 1 đoạn dài để khâu.

Dùng kim khâu len, khâu 2 mép mũ lại với nhau.

  • Viền mũ

Móc thêm 2 dòng viền quanh phần mũ: *1 bính, bỏ qua 1 mũi, 1 mũi đơn*, lặp lại * * cho đến hết 2 dòng rồi cắt len và giấu len là xong phần mũ.

Tai (dùng cho cả 2 size)

Tai Gấu (X2)

Dòng 1: Vòng tròn ma thuật, 6X (6 mũi)

Dòng 2: (1V)*6 (12 mũi)

Dòng 3: (1X, 1V)*6 (18 mũi)

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để dùng kim khâu len nối với phần mũ

Tai Hươu (X2)

Dòng 1: Vòng tròn ma thuật, 6X (6 mũi)

Dòng 2: (1X, 2 mũi nửa kép), (3 mũi kép đơn), (3 mũi kép đôi)*2, (3 mũi kép đơn), (2 mũi nửa kép, 1X) (18 mũi)

Dòng 3: 3X, 2 mũi nửa kép, 2 mũi kép đơn, (2 mũi kép đôi)*4, 2 mũi kép đơn, 2 mũi nửa kép, 3X = 22

Gập 2 mép, dùng kim khâu 3 mũi đầu vào với nhau, chừa 1 đoạn dài để nối sau, cắt len.

Nếu các bạn muốn làm Khăn liền mũ các con khác thì có thể tham khảo hướng dẫn móc tai các con thú ở link dưới: https://lenlenlenlen.wordpress.com

Chúc mọi người thành công :”>

Processed with MOLDIV

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s