CỪU MERYL

CỪU MERYL

Processed with MOLDIV

Dịch từ chart Tiếng anh Meryl the Sheep

Kích thước

Chiều dài: 10cm

Chiều rộng: 12cm

Chiều cao: 23cm

Nguyên liệu

  1. Kim móc 2.5mm, Kim móc 4mm
  2. Kim khâu len
  3. Len YarnArt Jeans màu da: 48 (50g/c 169m), Len Superlana Maxi màu trắng: 55 (100g/c, 100m)
  4. Len Schachenmay Catania (màu nâu, hồng: khâu mắt, miệng, má) hoặc chỉ thêu
  5. Bông gòn nhồi thú

Processed with MOLDIV

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu

ĐẦU (màu da)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Bắt đầu với len Jeans màu da

Magic Ring (Vòng tròn ma thuật), 6X

6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4 (2X, 1V)*6 24
5 (3X, 1V)*6 30
6 (4X, 1V)*6 36
7 (5X, 1V)*6 42
8 (6X, 1V)*6 48
9 (7X, 1V)*6 54
10-16 54X 54
17 (7X, 1^)*6 48
18 (6X, 1^)*6 42
19 (5X, 1^)*6 36
20 (4X, 1^)*6 30
21 (3X, 1^)*6 24
22 (2X, 1^)*6 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

MŨ (màu trắng)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Bắt đầu với len Superlana Maxi màu trắng

Magic Ring (Vòng tròn ma thuật), 6X

6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4 (2X, 1V)*6 24
5 (3X, 1V)*6 30
6-9 30X 30

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với phần đầu.

 CHÂN (màu da, X2) 

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật), 6X 6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4-6 18X 18
7 (1X, 1V)*6 12
8-17 12X 12

 Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 12 mũi (chân 1) + 12 mũi (chân 2) =24 mũi, chúng ta cắt len và chuyển sang len Superlana maxi để làm phần thân.

THÂN (màu trắng)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1-7 Bắt đầu với len Superlana maxi màu trắng

24X (tiếp tục từ 2 chân đã nối)

24
8 (2X, 1^)*6 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối với phần đầu

TAY (màu da, X2)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật), 6X 6
2 6V 12
3 (1X, 1V)*6 18
4-5 18X 18
6 (7X, 1^)*2 16
7 16X 16
8 (6X, 1^)*2 14
9 14X 14
10 (5X, 1^)*2 12
11 (4X, 1^)*2 10
12 (3X, 1^)*2 8

 Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông một nửa vào phần cuối tay, phần đầu tay không nhồi.

 TAI (màu da, X2)

Dòng Hướng dẫn Số mũi
1 Magic Ring (Vòng tròn ma thuật), 6X 6
2 (1X, 1V)*3 9
3 (2X, 1V)*3 12
4 12X 12
5 (1X, 1^)*6 18
6 18X 18
7 (7X, 1^)*2 16
8 (6X, 1^)*2 14
9 (5X, 1^)*2 12
10 (4X, 1^)*2 10

 Gập 2 mép, dùng kim khâu 3 mũi đầu vào với nhau, chừa 1 đoạn dài để nối sau, cắt len.

Nối các phần lại với nhau, thế là chúng ta đã hoàn thành xong bạn Cừu Meryl rồi đấy. Chúc mọi người thành công !

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s