GẤU NHUNG

GẤU NHUNG

vaqB7knH70I

Nguyên liệu:

Kim móc 5mm

Len nhung màu tím Kartopu Yumurcak (100g, 95m)

Kim khâu len

Bông hạt nhồi thú

Len khâu mắt mũi

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

Ch: Mũi bính

CHÂN (x2)

 1. MR, 6X= 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9

3-7. 9X= 9

Kết thúc, cắt len.

Các bạn làm chân thứ 2 tương tự chân thứ 1, nhưng sau khi kết thúc vòng 7 các bạn không cắt len mà các bạn móc thêm 3Ch rồi nối 2 chân lại với nhau.

THÂN

ZDv9EJnCzMA

Sau khi nối 2 chân lại các bạn móc sang phần thân. (chân 1: 9 mũi, 3 mũi bính thêm, chân 2: 9 mũi, 3 mũi bính thêm, tổng là 24 mũi)

 1. 9X, 3X (3 mũi bính), 9X, 3X (3 mũi bính)
 2. (3x, 1V)*6 = 30
 3. (4X, 1V)*6 = 36

4-6. 36X = 36

 1. (4X, 1^)*6 = 30

8-9. 30X= 30

 1. (3X, 1^)*6 = 24, bắt đầu nhồi bông

11-12. 24X = 24

 1. (2X, 1^)*6 = 18

14-15. 18X = 18

 1. (1X, 1^)*6 = 12

Kết thúc, cắt len, hồi bông.

ĐẦU

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V) * 6 = 18
 4. (2X, 1V) * 6 = 24
 5. (3X, 1V) * 6 = 30
 6. (4X, 1V) * 6 = 36

7-11. 36X = 36

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. (3X, 1^) * 6 = 24
 3. (2X, 1^) * 6 = 18
 4. (1X, 1^)*6 = 12

Kết thúc, cắt len, nhồi bông.

Nối phần đầu với phần thân.

TAY (X2)

 1. MR, 7X = 7

2-8. 7X = 7

Kết thúc, cắt len, nhồi bông.

TAI (X2)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V) * 6 = 18
 4. 18X = 18
 5. (1X, 1^) * 6 = 12
 6. (2X, 1^)*3 = 9

Kết thúc, gập 2 mép lại, khâu kín, chừa 1 đoạn len tí nối với phần đầu

ĐUÔI

1 . MR, 6X = 6

 1. 6V = 12

3-4. 12X = 12

 1. (1X, 1^)*4 = 8

Kết thúc, cắt len, nhôì bông.

Ráp các phần lại.

– KẾT THÚC –

fU4vl6JgE7o

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s