QUẦN YẾM XANH (size 3-6 tháng)

image1-5

Nguyên liệu

2c len YarnArt Jeans màu xanh 17 (50g, 159m)

1c len YarnArt Jeans màu trắng 62 (50g, 159m)

4 cúc gỗ

1 kim đan vòng 3mm

1 bộ kim đan 2 đầu 3mm (bộ 4-5 que)

Kí hiệu

K (Knit): Đan xuống

P (Purl): Đan lên

Inc 1 (Increase 1): Tăng mũi

Xem hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=yCUh1LPcrvw&t=69s

K2tog (Knit 2 Together): Giảm mũi

Xem hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=ptZsAT770i8

Yo (Yarn Over): Mũi tạo khuyết

Xem hướng dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=-_22bI4sF8c

 Quần mặt trước (màu xanh)

Bắt 22 mũi

Mặt phải: Dòng 1: K22

Mặt trái: Dòng 2: P22

Lặp lại (Dòng 1, Dòng 2) thêm 5 lần, tổng 12 dòng đan 22 mũi

Dòng 13: Inc 1, K20, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 14: P24

Dòng 15: Inc 1, K22, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 16: P26

Dòng 17: Inc 1, K24, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 18: P28

Dòng 19: Inc 1, K26, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 20: P30

Dòng 21: Inc 1, K28, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 22: P32

Tổng 32 mũi

Quần mặt sau (màu xanh)

Bắt 22 mũi

Dòng 1: K22

Dòng 2: P22

Lặp lại (Dòng 1, Dòng 2) thêm 4 lần, tổng 10 dòng đan 22 mũi

Dòng 11: Inc1, K18, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 12: P22

Dòng 13: Inc 1, K20, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 14: P24

Dòng 15: Inc 1, K22, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 16: P26

Dòng 17: Inc 1, K24, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 18: P28

Dòng 19: Inc 1, K26, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 20: P30

Dòng 21: Inc 1, K28, Inc 1 (tăng 2 mũi)

Dòng 22: P32

Tổng 32 mũi

Thân (màu xanh)

Bắt đầu từ mặt trước đan qua 32 mũi xong bắt thêm 14 mũi sau đó ghép với quần mặt sau đan qua 32 mũi mặt sau rồi thêm 14 mũi ghép lại đan tròn bằng kim vòng.

Đan trơn (K tất) cho đến khi thân áo được 18cm

Chia thân (màu xanh)

Mặt phải: Dòng 1: K8, SSK, K cho đến khi còn 10 mũi, K2tog, k8

Mặt trái: Dòng 2: K8, P tất tới khi còn 8 mũi, K8

Mặt phải: Dòng 3: K tất

Mặt trái: Dòng 4: K8, P tất tới khi còn 8 mũi, K8

Lặp lại (dòng 1-4) thêm 5 lần

Đan tiếp 12 hàng

Mặt phải: K tất

Mặt trái: P tất

Làm thân sau như thân trước

Ống chân

Đan K1, P1 được 1cm thì chiết.

 Quai Áo

Bắt 10 mũi từ thân sau đan *k* đan 18cm thỉ tạo khuyết *k4*, yo, k2tog, *k4* đan thêm 3 hàng tiếp tục tạo 1 khuyết *k4*, yo, k2tog, *k4*

Khâu 4 cúc vào thân áo trước

Hoa văn trái tim

Lấy len màu trắng thêu hình chữ V vào thân áo, giấu chỉ lúc đi qua các mũi ở mặt trái áo.

Processed with MOLDIV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s