GẤU MISHKA

GẤU MISHKA

Processed with MOLDIV

Nguyên liệu:

Kim móc 5mm

Len Dolphin Baby (100g, 120m), Yumurcak (100g, 95m): màu trắng (A), màu quần (B)

Mắt thú 10mm

Bông nhồi thú, kim khâu len, len khâu mắt.

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

ĐẦU

Bắt đầu bằng len màu A

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (7X, 1V)*3 = 27
 6. 3X, 1V, 8X, 1V, 8X, 1V, 5X = 30

7 – 8. 30X = 30

 1. 8X, 1V, 3X, 1V, 5X, 1V, 3X, 1V, 7X = 34
 2. 8X, 1V, 2X, 1V, 11X, 1V, 2X, 1V, 7X = 38

11 – 12. 38X = 38

 1. 8X, 1^, (2X, 1^) * 2, 3X, 1^, (2X, 1^) * 2, 7X = 32
 2. 32X= 32

Processed with MOLDIV

THÂN

Chuyển sang len màu B

 1. (7x, 1v) * 4 = 36
 2. 36X = 36
 3. (4X, 1V) *3, 6X, (1V, 4X) * 3 = 42
 4. 16X, (1V, 4X) * 2, 1V, 15X = 45

19 – 20. 45X = 45

 1. 18X, (1V, 3X) * 2, 1V, 18X = 48

22 – 25. 48X = 48

 1. (10X, 1^, 5X, 1^) * 2, 10X = 44
 2. 3X, 1^, 10X, (1^, 2X) * 3, 1^, 10X, 1^, 3X = 38

28 – 30. 38X = 38

CHÂN (X2)

Sau khi móc xong hàng 30 của thân các bạn không cắt len mà tiếp tục móc sang phần chân gấu bằng len B

 1. 16X, sau khi móc xong 16 mũi đầu tiên các bạn nối mũi 16 với mũi 1 bằng 1 mũi trượt = 16
 2. 4X, 1^, 4X, 1^, 4X = 14
 3. 14X = 14
 4. 4X, 1^, 2X, 1^, 4X = 12
 5. 6^ = 6

Kết thúc, cắt len. Sau khi móc xong chân thứ nhất các bạn chuyển qua móc chân thứ 2 tương tự, hai chân cách nhau 3 mũi.

Nhồi bông. Khâu thân.

TAY (MÀU A, X2)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12

3 – 4. 12X = 12

 1. 5X, 1^, 5X = 11
 2. 9X, 1^ = 10

7 – 9. 10X = 10

Kết thúc, cắt len, nhồi bông

TAI (MÀU A, X2)

 1. MR, 6X = 6
 2. (2X, 1V) * 2 = 8

Kết thúc, cắt len.

KHĂN

Các bạn móc 1 hàng mũi xích dài 20 – 25cm

 1. Móc vào mũi thứ 2 kể từ kim móc, móc mũi đơn đến hết hàng
 2. 1Ch, móc mũi đơn đến hết hàng.

Processed with MOLDIV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s