CỪU LALYLALA MINI

Processed with MOLDIV

Nguyên liệu:

Kim móc 2-2.5mm

Len YarnArt Jeans (50g, 160m) màu tím 65

Len YarnArt Jeans (50g, 160m) màu trắng 01

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

BB: mũi Bubble (mũi hạt bắp)

C: Mũi bính

F: mũi kép đơn

T: mũi nửa kép

SLST: mũi trượt

CHÂN (X2)

Bắt đầu với màu trắng

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. V, X, V, X, V, 7X = 15
 4. Dòng này chỉ móc vào chân sau, 15X = 15
 5. 15X = 15
 6. 4X, 2^, 7X = 13
 7. 4X, ^, 7X = 12
 8. 3X, ^, 7X = 11
 9. 11X = 11, chuyển sang màu tím
 10. 11X = 11
 11. X, V, 4X, V, 4X = 13

Cắt len, làm tiếp chân 2 tương tự chân 1, cắt len, lấy cái đánh dấu, đánh dấu vào mũi ở giữa khi gập 2 chân lại (theo hình dưới), móc 26X, mũi cuối cùng của dòng này sẽ nằm ở giữa 2 chân.

Screen Shot 2018-02-27 at 3.53.57 PM

THÂN (màu tím)

 1. 2C, 13 (BB, T) = 26
 2. V, 24X, V = 28
 3. SLST, 2C, 14 (BB,T) = 28
 4. V, 26X, V = 30
 5. SLST, 2C, 15 (BB, T) = 30, bắt đầu nhồi bông dần từ bây giờ
 6. ^, 26X, ^ = 28
 7. SLST, 2C, 14 (BB, T) = 28
 8. ^, 24X, ^ = 26
 9. SLST, 2C, 14 (BB, T) = 26
 10. ^, 22X, ^ = 24
 11. SLST, 2C, 13 (BB, T) = 24
 12. ^, 20X, ^ = 22
 13. SLST, 2C, 12 (BB, T) = 22
 14. ^, 18X, ^ = 20
 15. 20X = 20
 16. 8X, ^, 8X, ^ = 18

SLST, chuyển sang màu trắng, móc sang phần đầu, không cắt len

ĐẦU (MÀU A)

 1. (2X, 1V)*6 = 24
 2. (3X, 1V)*6 = 30
 3. (4X, 1V)*6 = 36
 4. (5X, 1V)*6 = 42
 5. (6X, 1V)*6 = 48

6-11. 48X = 48

 1. (6X, 1^)*6 = 42
 2. (5X, 1^)*6 = 36
 3. (4X, 1^)*6 = 30
 4. (3X, 1^)*6 = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18, nhồi bông
 6. (1X, 1^)*6 = 12
 7. 6^ = 6, dùng kim khâu len đi qua cả 6 mũi, thít lại. Cắt len, dấu len

TAY (X2)

Bắt đầu với màu trắng

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12

3-4. 12X = 12

 1. 4F chụm vô 1 chân (để tạo thành ngón trỏ), 11X = 12

6-8. 12X = 12

 1. ^, 10X = 11

10-12. 11X = 11

 1. ^, 9X = 10
 2. 10X, đổi sang màu tím

15-17. 10X = 10

 1. ^, 8X = 9

 MŨ (màu tím)

 1. MR, 6X = 6
 2. C2, 6*(BB, T) = 12
 3. 12V = 24
 4. 12*(BB, T) = 24
 5. 12(X, V) = 36
 6. 18*(T, BB) = 36
 7. 4*(8X, V) = 40
 8. 20*(BB, T) = 40
 9. 40X = 40
 10. 20*(BB, T) = 40
 11. 40X = 40

TAI (X4)

Lãm 2 chiếc mỗi màu, sau đó ghép lại như hình dưới

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. 6*(X, V) = 18
 4. 6*(2X, V) = 24

Screen Shot 2018-02-27 at 4.33.30 PM

Chúc các bạn thành công :D.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s