BIKINI YẾM

BIKINI YẾM

Processed with MOLDIV

Nguyên liệu:

2c len Catania

Kim móc 2-2.5mm

1 đôi mút Bikini

Ký hiệu:

X: mũi đơn

V: mũi kép

T: mũi nửa kép

F: mũi kép đơn

F^: 2 mũi kép chung chân (hình dưới)

Chú ý: Mũi kép đầu tiên đâm vào lỗ trống được tạo bởi 2 bính ở hàng dưới, Mũi kép 2 đâm vào lỗ trống tiếp theo được tạo bởi 2 bính ở hàng dưới

SLST (Slip Stitch): mũi trượt

Lưu ý:

Áo này móc thân trước, sau đó móc viền 2 bên và móc phần thân sau của áo, móc thêm 2 dây ở phần thân trước, 1 dây dài ở phần thân sau để tháo ra mở vào. Phần mút được khâu vào bằng chỉ và kim khâu theo kiểu vắt sổ.

THÂN ÁO

 1. Bắt 89 bính
 2. Lên 3 bính, 89F (mũi kép đơn), quay ngược lại
 3. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, móc toàn bộ mũi F cho đến 3 mũi cuối, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại

Lặp lại dòng 3 thêm 6 lần (tức là đến hàng 9)

Bắt đầu từ dòng 10 bắt đầu lên phần hoạ tiết

 1. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 28F, 2 bính, bỏ 2 mũi không móc, 1F, 2 bính, 28F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 2. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 26F, 2 bính, F^ (2 mũi kép chung chân), 2 bính, 25F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 3. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 23F, 2 bính, 1F, (2 bính, F^, 2 bính), 1F, 2 bính, 23F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, quay ngược lại
 4. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 21F, 2 bính, (2 bính, F^)*3, 2 bính, 20F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 5. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 18F, 2 bính, 1F,(2 bính, F^)*3, 2 bính, 1F, 2 bính, 18F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại

Processed with MOLDIV

 1. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 16F, 2 bính, (2 bính, F^)*5, 2 bính, 15F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 2. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 13F, 2 bính, 1F,(2 bính, F^)*5, 2 bính, 1F, 2 bính, 13F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 3. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 11F, 2 bính, (2 bính, F^)*7, 2 bính, 10F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 4. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 8F, 2 bính, 1F,(2 bính, F^)*7, 2 bính, 1F, 2 bính, 8F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 5. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 6F, 2 bính, (2 bính, F^)*9, 2 bính, 5F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 6. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 3F, 2 bính, 1F,(2 bính, F^)*9, 2 bính, 1F, 2 bính, 3F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại
 7. Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 1F, 2 bính, (2 bính, F^)*11, 2 bính, 1F, bỏ 2 mũi tiếp theo không móc, 1F, quay ngược lại

22 . Lên 3 bính, bỏ 1 mũi không móc, 2 bính,(2 bính, F^)*11, 2 bính, 1F.

Processed with MOLDIV

Kết thúc phần thân áo trước.

Bây giờ chúng ta làm phần dây đeo phía trên thân áo trước.

DÂY ÁO TRƯỚC

Móc 100 bính, dùng mũi trượt nối với thân áo trước mới làm xong, giờ móc viền quanh thân áo bằng mũi đơn, cứ mỗi hàng thì đi 3 mũi đơn, cách 6 mũi lại thêm “3 bính, 1 mũi trượt vô bính cuối cùng mới tạo” để tạo viền đẹp hơn. Viền hết 1 bên thân áo (đừng tiếp tục làm sang phần đáy áo dưới mà ngừng lại để làm phần thân sau),

THÂN SAU

 1. Đừng cắt len mà móc thêm 24 bính, *1F, 2 bính*6 lần, 3 mũi trượt vô thân áo trước, móc thêm 5 bính, quay ngược lại
 2. *2 bính, 1F*8 lần, quay ngược lại

Lặp lại dòng 1, 2 thêm 3 lần, mỗi lần tăng thêm mũi cho để cho thẳng hàng với nhau là được. Kết thúc đừng cắt len mà tiếp tục móc viền cho thân sau và viền luôn qua đáy của thân trước (lúc nãy chúng ta mới viền có 1 bên thân áo). Viền: 6 mũi đơn lại thêm “3 bính, 1 mũi trượt vô bính cuối cùng mới tạo” để tạo viền đẹp hơn. Viền hết phần đáy áo thì tiếp tục làm phần THÂN SAU còn lại, sau đó viền hết phần thân áo trước như cách chúng ta viền lúc nãy.

Processed with MOLDIV

DÂY ÁO SAU

Móc số bính tương đương với 1 sải tay của bạn, sau đó luồn qua 2 Thân sau của áo theo cách luồn dây giày. Thắt nút lại và chúng ta đã có 1 chiếc Bikini tự tay làm rồi.

KHÂU MÚT

Processed with MOLDIV

Xem hướng dẫn ở video dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=-aAwqaqJkUs

Chúc bạn thành công 😀

Processed with MOLDIV

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s