VOI NGỦ

VOI NGỦ

 28945735_10216078539022449_348982355_o

Nguyên liệu:

  • 1c len Alize Cotton Gold Tweed màu trắng 62 (100gr, 330m)/chọn màu bất kì khác
  • Len hồng nhạt và đậm làm mũ : len Jeans (50g, 160m)
  • Len đen khâu mắt
  • 1 kim móc 2-2.5mm

Kí hiệu:

MG: magic ring, vòng tròn ma thuật X: mũi đơn

V: mũi tăng

^: mũi giảm Ch: mũi bính Chân (x2)

R1. MG, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (3X, 1V)*3 = 15

R4-7. 15X = 15

R8. (4X, 1V)*3 = 18

R9-12. 18X = 18

R13. (2X, 1V)*6 = 24

R14-15. 24X = 24

Cắt len, nhồi bông

Các bạn làm chân thứ 2 tương tự nhưng ko cắt len.

Thân

Bây giờ chuyển sang phần thân bằng cách nối 2 chân lại với nhau, thêm 5 mũi ở giữa 2 chân (chân 1: 24 mũi, 5 mũi bính, chân 2: 24 mũi, 5 mũi ở giữa, tổng là 58 mũi, các bạn làm theo hướng dẫn ở dòng 16 nhé)

R16. 24X, 5Ch, 24X, 5X (móc vào viền của 5 mũi bính mới thêm) = 58

R17. (28X, 1V)*2 = 60

R18. (9X, 1V)*6 = 66

R19. (10X, 1V)*6 = 72

R20. (11X, 1V)*6 = 78

R21. (12X, 1V)*6 = 84

R22-31. 84X = 84

R32. (12X, 1^)*6 = 78

R33-34. 78X = 78

R35. (11X, 1^)*6 = 72

R36-37. 72X = 72

R38. (10X, 1^)*6 = 66

R39-40. 66X = 66

R41. (9X, 1^)*6 = 60

R42-43. 60X = 60

R44. (8X, 1^)*6 = 54

R45-47. 54X = 54

R48. (7X, 1^)*6 = 48

R49-51. 48X= 48

R52. (6X, 1^)*6 = 42

R53-55. 42X = 42

R56. (5X, 1^)*6 = 36

R57-59. 36X = 36

R60. (4X, 1^)*6 = 30

R61-63. 30X = 30

R64. (3X, 1^)*6 = 24

R65-66. 24X = 24

Cắt len & chừa 1 đoạn dài để khâu, nhồi bông

Đầu

R1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3-20. 12X = 12

R21. (5X, 1V)*2 = 14

R22-23. 14X = 14

R24. (6X, 1V)*2 = 16

R25-26. 16X = 16

R27. (7X, 1V)*2 = 18

R28-29. 18X = 18

R30. (2X, 1V)*6 = 24

R31-32. 24X = 24

R33. (3X, 1V)*6 = 30

R34-35. 30X = 30

R36. (4X, 1V)*6 = 36

R37. 36X = 36

R38. (5X, 1V)*6 = 42

R39. (6X, 1V)*6 = 48

R40. (7X, 1V)*6 = 54

R41. (8X, 1V)*6 = 60

R42. (9X, 1V)*6 = 66

R43. (10X, 1V)*6 = 72

R44-55. 72X = 72

R56. (10X, 1^)*6 = 66

R57. 66X = 66

R58. (9X, 1^)*6 = 60

R59. 60X = 60

R60. (8X, 1^)*6 = 54

R61. 54X = 54

R62. (7X, 1^)*6 = 48

R63. (6X, 1^)*6 = 42

R64. (5X, 1^)*6 = 36

R65. (4X, 1^)*6 = 30

R66. (3X, 1^)*6 = 24

R67. (2X, 1^)*6 = 18

R68. (1X, 1^)*6 = 12

R69. 1^ = 6

Cắt len, nhồi bông

Tai (x2)

R1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V)*6 = 18

R4. (2X, 1V)*6 = 24

R5. (3X, 1V)*6 = 30

R6. (4X, 1V)*6 = 36

R7. (5X, 1V)*6 = 42

R8. (6X, 1V)*6 = 48

R9. (7X, 1V)*6 = 54

R10. (8X, 1V)*6 = 60

R11-24. 60X = 60

R25. (8X, 1^)*6 = 54

R26. 54X = 54

R27. (7X, 1^)*6 = 48

R28. (6X, 1^)*6 = 42

Cắt len & chừa 1 đoạn dài để khâu

Tay (x2)

 R1. MR, 6X = 6

R2. 6V = 12

R3. (1X, 1V)*6 = 18

R4-7. 18X = 18

R8. (7X, 1^)*2 = 16

R9-15. 16X = 16

R16. (6X, 1^)*2 = 14

R17-30. 14X =14

Cắt len & chừa 1 đoạn dài để khâu, nhồi bông

R1. MR, 6X =6

R2. (1X, 1V)*3 = 9X

R3-4. 9X = 9

R5. (2X, 1V)*3 = 12

R6-7. 12X = 12

R8. (3X, 1V)*3 = 15

R9. 15X = 15

R10. (4X, 1V)*3 = 18

Cắt len & chừa 1 đoạn dài để khâu, nhồi bông

Các bạn nối các phần vào với nhau và khâu mắt như hình bên dưới nhé

KẾT THÚC

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s