SƯ TỬ BÚN LÈO

SƯ TỬ BÚN LÈO

Processed with VSCO with t3 preset

Bản quyền

Mẫu thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Len Lẻn Lèn Len và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán sản phẩm đã hoàn thành sử dụng mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ mẫu thiết kế này là của Len Lẻn Lèn Len và đồng thời thêm đường dẫn đến Facebook:

https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop/

Kích thước

Chiều dài: 15cm

Chiều rộng: 14cm

Chiều cao: 10cm

Nguyên liệu

 1. Kim móc 2mm – 2.5mm
 2. Len Alize Cotton Gold Tweed màu vàng mã 02 (100g, 330m), Alize Cotton Gold màu da cam mã 89 (100g, 330m)
 3. Chỉ thêu mắt màu đen, chỉ thêu mũi màu nâu, chỉ thêu má màu hồng
 4. Bông gòn nhồi thú
 5. Kim khâu len
 6. Cái đánh dấu mũi

Kí hiệu

MR (Magic Ring): Vòng tròn ma thuật (được tạo nên từ 6 mũi đơn)

Ch: Mũi bính

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng/mũi thêm (2 mũi vào 1 chân)

^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)

F: Mũi kép đơn

Processed with VSCO with t3 preset

Mẫu thiết kế Bún Lèo bắt đầu từ 2 chân

Chân (màu cam, X2)

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9
 3. (2X, 1V)*3 = 12
 4. (3X, 1V)*3 = 15

Cắt len, chân 2 tương tự chân 1 nhưng đến dòng cuối không cắt mà nối 2 chân vào để móc tiếp phần thân. Sau khi nối 2 chân: 15 mũi (chân 1)+ 15 mũi (chân 2)=30 mũi

Thân (màu vàng)

 1. (4X, 1V)*6 = 36

2-7. 36X = 36

 1. (4X, 1^)*6 = 30
 2. 30X = 30
 3. (3X, 1^)*6 = 24
 4. 24X = 24
 5. (2X, 1^)*6 = 18

13-16. 18X = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt

Tay (X2)

Bắt đầu với màu cam

 1. MR, 6X = 6
 2. (1X, 1V)*3 = 9, cắt len đổi sáng màu vàng

3-7. 9X = 9

Cắt len, nhồi 1 ít bông vào phần dưới tay, phần trên không nhồi.

Đầu (màu vàng)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12
 3. (1X, 1V)*6 = 18
 4. (2X, 1V)*6 = 24
 5. (3X, 1V)*6 = 30
 6. (4X, 1V)*6 = 36
 7. (5X, 1V)*6 = 42
 8. (6X, 1V)*6 = 48
 9. (7X, 1V)*6 = 54
 10. 54X = 54
 11. (8X, 1V)*6 = 60

12-19. 60X = 60

 1. (8X, 1^)*6 = 54
 2. 54X = 54
 3. (7X, 1^)*6 = 48
 4. (6X, 1^)*6 = 42
 5. (5X, 1^)*6 = 36
 6. (4X, 1^)*6 = 30
 7. (3X, 1^)*6 = 24
 8. (2X, 1^)*6 = 18

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau, nhồi bông cho đến khi tay bóp thấy đủ chặt.

Tai (màu vàng, X2)

 1. MR, 6X = 6
 2. 6V = 12

    3-4. 12X = 12

Cắt len, chừa 1 đoạn dài để nối sau.

Bờm (màu cam)

Móc 44 mũi đơn quanh đầu sư tử, tiếp theo làm 11 cánh rẽ quạt để tạo thành bờm theo hướng dẫn sau:

[Cách 1 mũi, 6F vào mũi tiếp theo, cách 1 mũi, 1X]

Hoặc làm theo chart bên.

Processed with MOLDIV

Đuôi

Dùng len vàng móc 5 bính, cắt một ít len màu cam nối vào đoạn bính mới móc, dùng kim khâu len nối vào phần thân sau.

Processed with VSCO with t3 preset

Nối các phần vào với nhau và khâu mắt, mũi, má theo hướng dẫn trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=s5eg6abLx3A&t=1320s

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s